Informació

L’objectiu d’aquesta publicació és contribuir a una millor comprensió de les Regles de Joc a totes les persones relacionades amb el básquet, siguin membres del col.lectiu arbitral o no.